سیستم های تفکر در اتوماسیون اداری [تصویر]
 • calendar icon 27 دی 1396

سیستم های تفکر در اتوماسیون اداری

 

سیستم های تفکر در اتوماسیون اداری

 

 • سیستم های تفکر در اتوماسیون اداری یک نظم مدیریتی است که کل سیستم را با بررسی ارتباطات و تعاملات بین اجزاء تعریف می کند به نحوی که برای مدیریت قابل درک کردن باشد.
 • سیستم های تفکر در اتوماسیون اداری ، سیستمی است که  سازمان را در رابطه با محیط مورد بررسی قرار میدهد. این وسیله با تجزیه و تحلیل و صحبت کردن در مورد طراحی و ساخت و ساز سازمان، مسایل پیچیده را قابل درک می کند تا سیستم های متصل (انسان و غیر انسانی) با همکاری هم موفقیت سازمان را تضمین کنند.
 • سیستم های کل ترکیبی از تعدادی سیستم ها هستند. واحد پایه که شامل چندین نهاد (مثلاً سیاست ها، فرآیندها، شیوه ها و افراد) است و ممکن است به زیر سیستم های بیشتری نیز تقسیم شود.
 • سیستم های تفکر در اتوماسیون اداری ممکن است به عنوان مرزهای بیرونی ( بسته شده ) یا داشتن ارتباط با محیط ( باز ) مورد توجه قرار گیرد. چشم انداز سیستم های باز رایج تر و واقعی تر هستند.
 • مرزهای یک سیستم کلی امکان دارد در سطح مناسب و برای یک هدف خاص مورد بررسی قرار گیرد و تعریف شود. به عنوان مثال، سیستم آموزش و پرورش یا یک سیستم مدرسه

 

ادامه سیستم های تفکر در اتوماسیون اداری

 

 • سیستم های تفکر در اتوماسیون اداری را می توان در سطوح مختلف انتخاب و تعریف کرد و همچنین این سیستم ها میتوانند به صورت  سلسله مراتبی و در کنار هم نیز عمل کنند. به عنوان مثال، سیستم مالی، سیستم تصمیم گیری، سیستم پاسخگویی.
 • یک سازمان به عنوان یک نهاد می تواند از شکست سیستمیک رنج ببرد. این اتفاق در کل سیستم های تفکر در اتوماسیون اداری یا سطح بالا زمانی اتفاق می افتد که در آن یک خرابی بین عناصر سیستم و درون آن وجود داشته باشه که برای رسیدن به نتایج ناکام بمانند و به موفقیت نرسند.
 • عوامل مؤثر در شکست سیستماتیک می توانند شامل اهداف اشتباه، درک نکردن سیستم در سطح وسیع، طراحی ناقص، و انگیزه های فردی باشند که به جای هماهنگی با اطرافیان فقط به اهداف خودشان فکر می کنند و در نتیجه باعث بازخورد ناکافی، همکاری ضعیف، عدم پاسخگویی و غیره می شود.
 • موفقیت کل سیستم نیاز به یک سیستم های تفکر در اتوماسیون اداری مدیریت عملکرد دارد که بالاتر از سطح سیستم های فردی و رهبری است.
 • این ویژگی ها ممکن است شامل هدف گروهی، توسعه، انگیزه، ارتباط، بررسی، پاداش، پاسخگویی باشد. هدف این است که تمرکز کنیم که چه چیزی افراد و سیستم ها را به هم متصل می کند و باعث هماهنگی آنها می شود.
 • شکست کامل سیستم ممکن است در کنار موفقیت عملکردی وجود داشته باشد. رهبری سیلوها ممکن است به صورت جداگانه موفق باشند، اما به دلیل کمبود طراحی سیستم، درک مسأله توسط مدیریت، به طور کل سیستم های تفکر در اتوماسیون اداری به موفقیت نمی رسد.

 

بخش دیگر سیستم های تفکر در اتوماسیون اداری

 

 • یک سیستم کامل می تواند تنها از طریق همکاری مدیران در تعدادی از سیستم های کاربردی موفق باشد. کل سیستم تنها زمانی می تواند شکست بخورد که رهبری و مدیران ارشد با هم هماهنگی نداشته باشند. از این رو، چنین نقصی می تواند باعث یک شکست سیستمیک رهبری باشد.
 • در موارد نارسایی سیستمیک، مدیران اجرایی که در یک سطح در زیر سیستم عمل می کنند ممکن است از مسئولیت و سرزنش آزاد باشند. آنها ممکن است (به درستی) استدلال کنند که سیستم گسترده تر شکست خورده اند. با این حال، مسئولیت و مسئولیت پذیری برای طراحی و اجرای موفق (کل سیستم) یکپارچه باید همواره در فرآیند اتوماسیون اداری وجود داشته باشد.
 • رهبری باید این موضوع را درک کند که برای هر سیستم قانونی، یک سیستم سایه نیز وجود دارد. سیستم های تفکر در اتوماسیون اداری سایه جایی است که همه مسائل غیر منطقی در آن قرار دارند. به عنوان مثال، سیاست، اعتماد، امید، جاه طلبی، حرص و آز، میل، مبارزات قدرت، و غیره
 • سیستم های تفکر در اتوماسیون اداری می تواند گیج کننده ،قدرتمند،مانع و یا طوری باشد که مدیریت را شکست بدهد اما مدیریت هم می تواند این سیستم را شکست بدهد.
 • شکست اصلی رهبر در داخل، در کل یا رده پایین یک سازمان به عنوان شکست "سیستمیک" نامیده می شود.

 

شما می توانید برای مطالعه مقاله سیستم های اتوماسیون اداری OAS به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

: اشتراک گذاری

سیستم های تفکر در اتوماسیون اداری

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر روی لینک های زیر کلیک کنید

لیست تعدادی از مشتریان شرکت ایده آل پردازش دایا

جام جم
angle right
angle left