اتوماسیون اداری چیست
1398/03/18
ادامه مطلب prev icon
1398/03/18
اتوماسیون اداری چیست

اتوماسیون اداری اشاره به دستگاه های کامپیوتری و نرم افزار متنوعی دارد که برای ایجاد، جمع آوری، ذخیره، دستکاری و انتقال اطلاعات مورد نیاز برای انجام وظایف اساسی دیجیتالی استفاده می شود. ذخیره سازی داده های خام، انتقال الکترونیکی و مدیریت اطلاعات کسب و کار الکترونیکی شامل فعالیت های اساسی یک سیستم اتوماسیون اداری می باشد. اتوماسیون اداری به بهینه سازی و یا خودکار سازی مراحل اداری موجود کمک میکند.

اتوماسیون اداری تحت وب
1398/01/26
ادامه مطلب prev icon
1398/01/26
اتوماسیون اداری تحت وب

سیستم اتوماسیون اداری تحت وب به عنوان سیستم جهانی به شکل ها و جریانات گوناگون در جهت بهبود ارتباطات سازمانی اهمیت زیادی دارد زیرا اطلاعات برای مدیران یک منبع اصلی و با ارزش است. ظهور تکنولوژی و مفاهیم جدید و امکان استفاده از اینترنت در نسل سوم سیستم اتوماسیون اداری موجب طراحی اتوماسیون اداری به بهترین شکل شد تا مدیران بتوانند با بالاترین کیفیت از هر نقطه و در هر زمان از اطلاعات سازمان خود مطلع شوند.

لیست تعدادی از مشتریان شرکت ایده آل پردازش دایا

جام جم
angle right
angle left