اتوماسیون اداری تحت وب
1398/01/26
ادامه مطلب prev icon
1398/01/26
اتوماسیون اداری تحت وب

سیستم اتوماسیون اداری تحت وب به عنوان سیستم جهانی به شکل ها و جریانات گوناگون در جهت بهبود ارتباطات سازمانی اهمیت زیادی دارد زیرا اطلاعات برای مدیران یک منبع اصلی و با ارزش است. ظهور تکنولوژی و مفاهیم جدید و امکان استفاده از اینترنت در نسل سوم سیستم اتوماسیون اداری موجب طراحی اتوماسیون اداری به بهترین شکل شد تا مدیران بتوانند با بالاترین کیفیت از هر نقطه و در هر زمان از اطلاعات سازمان خود مطلع شوند.

NOS چیست؟
1396/11/03
ادامه مطلب prev icon
1396/11/03
NOS چیست؟

حجم کارها و اهمیت اطلاعات در کلیه سازمانها و شرکتها با وجود استفاده از پرسنل متعدد شاهد رشدی روزافزون است.

لیست تعدادی از مشتریان شرکت ایده آل پردازش دایا

جام جم
angle right
angle left