سیستم های اطلاعاتی در اتوماسیون اداری
1396/10/25
ادامه مطلب prev icon
1396/10/25
سیستم های اطلاعاتی در اتوماسیون اداری

یک سیستم اطلاعات مدیریت یک سیستم اطلاعاتی است که از داده های جمع آوری شده توسط سیستم پردازش تراکنش استفاده می کند و از این اطلاعات گزارش هایی را ایجاد می کند تا مدیران بتوانند از آن برای پاسخ به مشکلات سازمان استفاده کنند.

لیست تعدادی از مشتریان شرکت ایده آل پردازش دایا

جام جم
angle right
angle left