زبان Fa En شنبه 27 مهر 1398 ساعت 8 و 8 دقیقه
16 معیار انتخاب نرم ‌افزار اتوماسیون اداری

16 معیار انتخاب نرم ‌افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار اتوماسیون اداری یکی از مهم ترین نیازهای سازمان ها است چرا که اگر ...

 نرم افزار مدیریت چاپ چک

نرم افزار مدیریت چاپ چک

همان طور که می دانید همیشه جریان دریافت و پرداخت چک ها به عنوان اسناد معتبر مالی ...

اتوماسیون اداری و نقش آن در طبقه بندی اطلاعات

اتوماسیون اداری و نقش آن در طبقه بندی اطلاعات

با توجه به بکارگیری اتوماسیون اداری و نقش آن در طبقه بندی اطلاعات می توان ...

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی

اندازه گیری میزان حضور پرسنل در محل کار توسط دستگاه حضور غیاب ثبت می شود، ...

دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب

همانطور که می دانید گرچه همیشه ارتباط مستقیمی بین کیفیت عملکرد پرسنل و زمان حضورآن ...

 نرم افزار بایگانی

نرم افزار بایگانی

نرم افزار بایگانی که بخشی از یک سیستم اتوماسیون اداری است یکی از مناسب ترین ...

 نکات سیستم اتوماسیون اداری

نکات سیستم اتوماسیون اداری

وقتی یک نرم افزار و سیستم اتوماسیون اداری را انتخاب می کنید، شما می توانید ابزارهای نرم ...

 مزایا و معایب اتوماسیون اداری

مزایا و معایب اتوماسیون اداری

این که در سازمانی از مدیریت تا پرسنل بپذیرند که روش ­های قدیمی پاسخگوی نیازهای ...

5 نرم افزار اتوماسیون اداری برتر

5 نرم افزار اتوماسیون اداری برتر

نرم افزار اتوماسیون اداری لازم است، مورد شناخت مدیران سازمان ها و کارآفرینان قرار گیرد تا آن ...

نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان کورتزا  Corteza

نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان کورتزا  Corteza

Corteza CRM با استفاده از Corteza One و Corteza Low Code ساخته شده و به ...