زبان Fa En شنبه 14 تیر 1399 ساعت 22 و 54 دقیقه
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری DSS

سیستم پشتیبانی تصمیم گیری DSS

سیستم پشتیبانی تصمیم گیری DSS یکی از زیر شاخه های اتوماسیون اداری است و سیستم ...