زبان Fa En دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 14 و 53 دقیقه
انواع مدیریت ارتباط با مشتری

انواع مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت مشتریان به طور مداوم در بازار رقابتی در حال رشد است، برای کسب و ...

مدیریت مشتریان رایگان crm

مدیریت مشتریان رایگان crm

مدیریت ارتباط با مشتری استراتژی ای برای کسب مشتریان جدید و نگهداشتن آن ها است. ...

آموزش نرم افزار اتوماسیون اداری بخش سیستم مدیریت مشتریان

آموزش نرم افزار اتوماسیون اداری بخش سیستم مدیریت مشتریان

تمامی اطلاعات لازم مشتریان که به طبقه بندی و تفکیک آنها کمک می کند در ...

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه شامل برنامه ریزی و سازماندهی منابع یک شرکت در راستای تقسیم وظایف، رویداد ...

مدیریت مشتریان

مدیریت مشتریان

در دنیای پیچیده کسب و کار امروز، یک شرکت باید اطمینان حاصل کند که در ...

نرم افزار ارتباطات با مشتری و اثربخشی به فروش و کسب و کار

نرم افزار ارتباطات با مشتری و اثربخشی به فروش و کسب و کار

بر اساس نتایج تحقیقات اخیر که در کنفرانس Dreamforce 2015 ارائه شد، به نظر می ...