Fa En جمعه 2 فروردین 1398 ساعت 9 و 3 دقیقه
اتوماسیون یکپارچه اداری

اتوماسیون یکپارچه اداری

این نرم افزار به عنوان راه حلی برای برون رفت مدیران شرکت های خصوصی با استفاده از نرم افزار هایی از قبیل مدیریت پروژه ،مدیریت منابع و..جود آورده و پاسخی...

اتوماسیون یکپارچه شرکتی

اتوماسیون یکپارچه شرکتی

ایجاد راه حل های مختلف و متفاوت برای بخش های مهم از قبیل اداری، بازرگانی و ... به وجود می آید....